Takk for i år!

Etter flere års planlegging er nå første utgave av Indoor Epona gjennomført! Vi vil gjerne rette en takk til alle frivillige og officials som har vært med på å realisere dette. Med så mange som brenner for sporten vår og er villige til å gjøre en innsats, så går vi mot en spennende fremtid for Indoor Epona.

Med gode tips og et hav av inspirasjon tar vi nå sikte mot Indoor Epona 2020. Det er bare å glede seg!